Siêu Thị Phong Thủy

Cóc ngọc Hoàng Long,xua đuổi điềm dữ, tăng tài lộc TT-HL-4195

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Cóc ngọc Hoàng Long,xua đuổi điềm dữ, tăng tài lộc TT-HL-4685

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Cóc ngọc Hoàng Long,xua đuổi điềm dữ, tăng tài lộc TT-HL-4590

+ Chất liệu và hoàn thiện: Thiềm thừ (cóc ba chân) ngọc Hoàng Long tam thể (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng

Thiềm thừ thạch anh đen,xua đuổi điềm dữ, tăng tài lộc M170

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ, cóc ba chân đá thạch anh đen (hắc ngà, onyx), (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Cóc ngọc Đông Linh,xua đuổi điềm dữ, tăng tài lộc TT-DL-2970

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ, cóc ba chân đá ngọc Đông Linh xanh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài

Cóc ngọc Đông Linh,xua đuổi điềm dữ, tăng tài lộc TT-DL-3521

+ Chất liệu và hoàn thiện: thiềm thừ, cóc ba chân đá ngọc Đông Linh xanh (thạch anh xanh),India, Nam Mỹ. + Kích thước (dài

Tỳ hưu Bạch Ngọc trung,tăng bình an,hút tài lộc mạnh nhất BN04

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch ngọc (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 19cm x 6cm x

Tỳ hưu bạch ngọc lớn,tăng bình an,hút tài lộc mạnh nhất DT198

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu Bạch Ngọc cõng con (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x

Tỳ hưu Phỉ Thúy,tăng bình an,hút tài lộc mạnh nhất TH13-13

+ Chất liệu và hoàn thiện : Cặp tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) :

Tỳ hưu Phỉ Thúy,tăng bình an,hút tài lộc mạnh nhất TH13-5

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 17cm

Tỳ hưu Phỉ Thúy,tăng bình an,hút tài lộc mạnh nhất TH13-4

+ Chất liệu và hoàn thiện : Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 22.5cm

Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy,tăng bình an,hút tài lộc mạnh nhất TH14-3

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngọc Phỉ Thúy vân trắng xanh lý (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x

Vòng ngọc Myanmar,xua đuổi tà khí,tăng sức khỏe VM101-10530

+ Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay ngọc Myanmar (Myanmar, Miến Điện). + Kích thước (đường kính): 5.5cm + Khối lượng: 27g +